รับซื้อของเก่าของสะสม

บริการของเรา

พระบูชานาคปรก

พระบูชานาคปรก

พระบูชานาคปรกแสงอรุณ วัดบรมนิวาส ปี 2495

พระบูชานาคปรกแสงอรุณ จัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองชนมายุของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ( ติสฺโส อ้วน ) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2495 ขณะนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีอายุ 75 พรรษาที่ 54 ได้บัญชาให้ นายช่างฟุ้ง อ้นเจริญ นายช่างหล่อพระปฏิมาสำนักงานไตรสรณาคม หล่อพระปางนาคปรกศิลปะทวาราวดี เป็นพระพุทธรูปประจำองค์ โดยสร้างล้อถอดแบบจากพระพุทธรูปปางนาคปรกสมัยทวาราวดีเนื้อศิลาเขียวคล้ำ ขนาดองค์หนึ่งสูงประมาณหนึ่งเมตร ซึ่งสมเด็จฯ ไปพบเข้าโดยบังเอิญในป่าลึกเขตแดนอุบลราชธานี แล้วนำไปประดิษฐานไว้บนแท่นบูชา เป็นพระประธานในวัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ทุกวันนี้ก็ยังมีปรากฏอยู่ที่แห่งนั้น

พระปางนาคปรกที่ได้จัดสร้างขึ้นในคราวเดียวกัน ประกอบไปด้วย
– พระพุทธรูปบูชาปางนาคปรกขนาดหน้าตัก 6 นิ้ว และ 4 นิ้ว
– รูปหล่อบูชาติดตัวขนาดเล็กหน้าตัก 1.5 นิ้ว (พิมพ์ใหญ่) และ 1 นิ้ว (พิมพ์เล็ก)
– เหรียญด้านหน้าเป็น เจ้าคุณอุบาลีฯ ( จันทร์ สิริจันโท ) ด้านหลังเป็น ท่านเจ้าคุณ ( ติสฺโส อ้วน ) จำนวนรวมประมาณหนึ่งพันองค์

พระรูปหล่อปางนาคปรกที่ออกในวาระนี้ เรียกขานพระนามว่า พระนาคปรกวัดบรมนิวาส หรือเรียกสั้นๆว่า ปรกวัดบรม

พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก อยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ บนขนดพญานาคสามชั้น ทรงหงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา สร้างขึ้นตามศิลปะทวาราวดี เบื้องบนมีเศียรพญานาคเจ็ดเศียรแผ่พังพานปกคลุม ที่เบื้องล่างใกล้ฐานมีเม็ดบัวไข่ปลากลมๆ เรียงรายรอบฐานสองชั้น และมีตัวหนังสือไทยเขียนว่า พระพิธีงานฉลองชนมายุ สมเด็จมหาวีรวงศ์ ติสฺโส อ้วน พ.ศ.2495

แชมป์ ขอนแก่น รับเช่าพระ

-ยินดีให้คำปรึกษาเรื่อง พระเครื่องยอดนิยม พระเหรียญ พระหล่อ พระกริ่ง พระบูชายอดนิยม รูปถ่าย พระเกจิ รูปถ่ายพระพุทธ รูปถ่ายเจ้านายเก่า
-ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องของสะสมโบราณ ของสะสมเก่า เบญจรงค์ ลายคราม เครื่องเงินเก่า เครื่องถมทอง กาน้ำชา กระเพาะปลาเก่า 
-ซื้อเป็นองค์ หรือให้เหมาทั้งหิ้ง ปรึกษาเราได้ครับ ให้ราคาสูงที่สุด รับซื้อจริง รับซื้อทุกวัน รับซื้อด้วยเงินสด รับซื้อถึงบ้าน ให้ราคาสูงที่สุด
สินค้าและบริการ